Båtbilder

 

 

Båten förtöjd vid land. Förens lutning i kombination med den löstagbara stegen ger ett bra "överhäng" som gör att man kan ta sig in även vid relativt långgrunda stränder. Skrovet är relativt grunt fram till kölens framkant, som sitter straxt bakom masten.

 

 

 

 

 

På bilden syns förpiksluckan, som öppnar in i förpiken. Den blanka Electrolux-ventilen ventilerar toaletten och de två Dorade-ventilerna (vita "trattar") går in i ruffen:

 

 

 

 

Rorsmans plats! Storskotet är sex-skuret och genuan skotas normalt på de bakre vinscharna. Därmed är allt inom räckhåll för rorsman, så att normal segling kan hanteras på en person. Till den plats där GPS'en sitter finns en stor pidestalkompass, om man föredrar det.

 

 

Ratten är så pass stor att man lätt kan sitta på sidan lutad mot mantåget och styra utan att behöva sträcka på sig:

 

 

Under aktertoften finns ett stort stuvutrymme, med bland annat en ventilerad hink för gasolflaskan. På bilden skymtar även toppen av hjärtstocken, där man snabbt kan haka på en rorkult om olyckan skulle vara framme och rattstyrningen skulle gå sönder - något som, peppar, peppar, aldrig hänt!

 

 

 

Vy över sittbrunnen. Normalt används de aktre vinscharna för genuan och de främre för avlastning, spinnaker etc.

 

 

Under babordstoften finns ett stort, djupt stuvfack med gott om plats. Till vänster syns bränsletanken och till höger skymtar Wallas-värmaren:

 

 

Instrumentpanel ovanför nedgångsluckan. Instrumentpanelen är löstagbar med två snabbkopplingar och två vingmuttrar. Instrumenten är Silva "tusenserien" med logg, vindinstrument, kompass och ekolod.